©
Verslag buurtzaak bijeenkomst maandag 24.10.2016
 
In de Buurtzaak was op een maandag avond een bijeenkomst voor buurtbewoners georganiseerd door de Regiegroep, die beslist over buurt initiatieven. Droomwevers was deze avond vertegenwoordigd door Henry en Kees. De bijeenkomst was een succes met goede opkomst en een helder verhaal van Hans Krikke over de mogelijkheden om iets te ondernemen in dit wijkgedeelte. Jaarlijks is er een budget van 60.000 euro; de meeste aanvragen liggen rond de 1.000 euro. Bij de presentaties van de diverse initiatieven pakte Henry zijn kans en bracht een enthousiaste uiteenzetting over Droomwevers. Na de vergadering werd nog contact gelegd met 2 dames die mogelijk ook iets samen met Droomwevers willen ondernemen. Veel zaakjes worden in de 'wandelgangen' op persoonlijke basis geregeld. Een geslaagde avond, ondersteunend voor de workshops op de woensdagen.
©