©
Game maker
 
Een game maker (of iemand met ervaring in het technisch ontwerpen van digitale spellen) maakt spelletjes en gameversies vóór kinderen aansluitend bij de boeken en teksten van Droomwevers.
©