©
Het filosofisch ABC (Nederlandstalig)
 
Kinderen hebben een open blik op de wereld en zijn altijd nieuwsgierig naar het ‘waarom’. Alleen dat al maakt ze stuk voor stuk kleine filosofen in de dop. Om kinderen bepaalde waarden en redenerende vaardigheden aan te reiken, heeft Droomwevers het Filosofisch ABC ontwikkeld. Met dit prachtige liedjes-en prentenboek waar tientallen kunstenaars, zangers, schrijvers en een grafisch ontwerper aan gewerkt hebben, kunnen kinderen gestimuleerd worden tot het voeren van een filosofisch gesprek. Ook kan het filosofisch ABC gebruikt worden op scholen om kinderen te leren luisteren naar andermans standpunt en het leren respecteren van een andere mening. Allemaal zaken die een positieve uitwerking hebben op de taalvaardigheid, het zelfvertrouwen en uiteindelijk: de deelname aan de maatschappij. Het Droomwevers’ Filosofisch ABC bestaat uit zesentwintig uitspraken van wijsgeren. Het begrip wijsgeer wordt hier ruim opgevat. De inspirerende citaten komen niet alleen van filosofen zoals Aristoteles en Plato maar ook van wijze personen uit religieuze hoek (Jezus, Mohammed) en van schrijvers en dichters (Dostojevski, Vondel). De wijsheden zijn gezongen en geïllustreerd door middel van een kunstwerk. Ook gaat elke uitspraak gepaard met essay waarin uitgelegd wordt wat de uitspraak precies betekent.

A ‘Geluk is geheel afhankelijk van onszelf.’
Aristoteles (384 - 322 BC)
Kunstenaar: Krijn van de Werken


Zanger: David Engelhard

B ‘Geduld is het beste gebed.’
Boeddha (623 - 543 BC)
Kunstenaar: Xandra Knoth


Zanger: Nelleke Brzoskowski

C ‘Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar.’
Confucius (551 - 479 BC)
Kunstenaar: Erik-Jan-Kruyssen


Zanger: Dian Dennenboom

D ‘Alles is als een oceaan, alles stroomt en staat met elkaar in verbinding.’
Dostojevski (1821 - 1881)
Kunstenaar:Rachel van Balen


Zanger: Melissa Fortes

and so on till Z
Koppelingen
Met
Liefde voor wijsheid met het Filosofisch ABC (Aankondiging Mediabericht ) 2014-04-26
©