Polynesia 
Back to Worldmap
Back to Polynesia map Back to Polynesia map

Samoa

Row Row Row Your Boat
E Lau Afiogae
Sweet Lady of Waiahole
Tagi le Atunu'u Pele

Tonga

The fascinating snake
Ana Latu
Maa'imoa Siu'a'alo

Tuvalu

Yes, I Can
Siva Maneanea
Tuvalu mo te Atua