United States
Lakota Lullaby
Lakota Lullaby

Original text

Ya hi e o hi e a e o hi e
Ya hi e o hi e a e o hi e
Cante waste hoksila ake istima.
Hanhepi ki waste waleyahiye.

English Translation

Ya hi e o hi e a e o hi e
Ya hi e o hi e a e o hi e
Good-hearted boy, go back to sleep.
The night is good.

Credits
Song: Lakota Lullaby
Animation, text and English translation: Courtesy of Tiana Spotted Thunder (ed. H.M.)